1. evidencia obchodných partnerov NM

  2. marketing TK súhlas NM

  3. nezisková TK organizácia NM

  4. propagácia NM

  5. správa registratúry NM

  6. TK priamy marketing NM

  7. účtovné doklady fakturácia NM