• Naše aktivity vychádzajú z kresťanských hodnôt a opierajú sa o Biblické princípy. Manželstvo vnímame ako vzťah pravdy a bezpečia, v ktorom sa prejavuje vzájomná láska, úcta a rešpekt, v ktorom manželia rozumejú
    svojmu poslaniu a inšpirujú svoje okolie k nasledovaniu Ježiša Krista.
  • Naše služby môžu využívať kresťania, ako aj ľudia s iným vierovyznaním alebo neveriaci.
  • Snažíme sa o prepojenie práce dobrovoľníkov a odborníkov z rôznych oblastí života spoločnosti.
  • Chránime dôstojnosť a ľudské práva manželov, rešpektujeme ich právo na súkromie a zachovávame dôvernosť zdieľaných informácií.
  • Sme presvedčení, že manželstvo ako vzťah muža a ženy je dokonalým Božím plánom pre človeka od jeho stvorenia.