Základný tím:

Ivan a Ester Staroňovci BJB L. Mikuláš

Vlado a Renáta Sochorovci ECAV B. Bystrica

Ester Jankovičová  BJB Viera Bratislava

Vlado Boško BJB B. Bystrica