1999 – 2001

V spolupráci s americkou organizáciou Grace Ministries sa uskutočnil dvojročný
tréning
zameraný na duchovné formovanie. Absolvovalo ho desať manželských párov
z Bratskej jednoty Baptistov (BJB), Cirkvi bratskej a iných kresťanských spoločenstiev na Slovensku.


2005

V roku 2005 sme pripravili Konferenciu o manželstve v spolupráci so Scottsdale Bible Church (ďalej len SBC) z Arizony (USA). V Chate Komenského v Račkovej doline sa stretli predovšetkým manželské páry kazateľov a vedúcich pracovníkov BJB na Slovensku.

 

2006

Druhý ročník Konferencie o manželstve sa opäť uskutočnil v Račkovej doline. Pribudlo niekoľko nových manželských párov aj niekoľko lektorov zo SBC. V priebehu roka sme začali spolu s vydavateľstvom Nová nádej prekladať z angličtiny materiály pre prehĺbenie manželských vzťahov. (Manželské rozhovory – Bbbie a Myron Yagelovci, vydané v r.2008)

 

2007

Na základe týždňového pobytu v SBC vznikol užší tím pre službu manželským párom (ďalej len Tím SMP) na Slovensku. Wayne Lehsten a jeho spolupracovníci sa s nami podelili o svoje skúsenosti a pomohli nám pri strategickom plánovaní rozvoja služby. Koncom roka sme podnikli prvé kroky – predstavili sme našu víziu v rámci viacerých kresťanských spoločenstiev, začali sme jednoduchý dotazníkový prieskum o manželstvách v rámci BJB na Slovensku a pozvali sme do spolupráce ďalších ľudí.

 

2008

Tím SMP zrealizoval pilotný projekt „Mesiac manželstva“ v Bratskej Jednote Baptistov v SR . Cieľom projektu bolo odhaliť potrebu tejto služby v jednotlivých zboroch.


2009
V tomto roku Tím SMP začal organizovať kurzy pre rozvoj a upevnenie manželského vzťahu nazvaný „Kroky k intimite – ako si byť bližšie“.

2010 - 2011

Pokračovali sme v organizovaní kurzu „Kroky k intimite“ a našu službu sme rozšírili do Českej republiky. Začali sme pracovať na službe predmanželského poradenstva (1. Pilier).