• Skupinky

  • Mentoring

  • Predmanželské poradenstvo 

  • Semináre

  • Konferencie – na úrovni mesta, regiónu, v spolupráci s miestnymi cirkvami a spoločenskými organizáciami.

  • Voľnočasové aktivity pre páry 

  • Duchovné cvičenia (skôr pre jednotlivcov)