Sme vďační za vaše modlitby za službu manželským párom na Slovensku.

Budeme radi, keď nám dáte o sebe vedieť, už či sa modlíte doma, vo svojej „komôrke“, alebo spolu s ďalšími kresťanmi vo vašom spoločenstve.

Efezským 6:18 – 19  V každom čase sa vo Svätom Duchu modlite a proste, bdejte na modlitbách a vytrvalo sa prihovárajte za všetkých bratov a aj za mňa, aby mi boli dané pravé slove kedykoľvek prehovorím.