Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa podieľajú na rozvoji našej práce.

V prípade, že by ste ju chceli  finančne podporiť, môžete  tak urobiť svojím darom na účet:

Príspevky zo Slovenska

Tatrabanka: číslo účtu: 292 490 5976/1100

Príspevky zo zahraničia:

Tatrabanka IBAN: SK1811000000002924905976

SWIFT: (BIC) : TATRSKBX.

Ďakujeme za podporu organizáciám:

Scottsdale Bible Church, USA

Intimate Life Ministries, USA a GB

International Needs Slovakia

Bratská Jednota Baptistov v SR 

Ďakujeme za podporu všetkým pravidelným a príležitostným darcom.

Nech Vám Pán odplatí podľa svojho slova:

„Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.“
Kazateľ 11,1; Biblia