Milí naši priaznivci. Veľmi ďakujeme za Vašu podporu, a nielen tú finančnú, v minulých rokoch.

Chceme Vás aj tohto roku požiadať o darovanie 2 – resp 3% z vašich príjmov.

Ak by ste sa rozhodli tak urobiť, tlačivá pre darovanie sú nižšie:

 

Za Správnu radu n.o. Mgr. Ivan Staroň

potvrdenie o zaplatení dane

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI NAŠE MANŽELSTVO n.o. pre darcu

Vyhlásenie o poukázaní 2%