Manželstvo je neustálym procesom učenia sa o sebe, o partnerovi a o tom, ako prehlbovať vzájomnú lásku a porozumenie. Kurzy, ktoré organizujeme, sú nástrojom pre tých, ktorí chcú svoj vzťah zlepšovať.

Váš dobrý vzťah sa môže stať skvelým. Snažíme sa čo najviac prepojiť teóriu s praxou. Našim cieľom je, aby manželia odchádzali zo stretnutí obohatení nie len o informácie, ale aj o spoločné zážitky.

Kurzy realizujeme v Chate Račková v Račkovej doline (okres Liptovský Mikuláš).  V príjemnom prostredí je priestor pre osobné budovanie intimity manželov aj spoločný oddych.

prihláška   


 

prihláška    


 

prihláška