Základný tím:

Tomáš a Ester Kriškovci, BJB Bratislava

Ivan a Ester Staroňovci, BJB Litovský Mikuláš

Renáta a Vlado Sochorovci, ECAV Banská Bystrica

Vlado a Katka Boškovci, Sliač BJB

Dušan a Ružena Urhinovci, BJB Bratislava

Don a Cherry Eadovci, externí spolupracovníci, USA